Waarborgen koerier Dordrecht

Waarborgen en zekerheden

Groeneveld Koeriers Dordrecht vervoert regelmatig belangrijke, kostbare en/of vertrouwelijke goederen. Daarbij wilt u natuurlijk volstrekt zeker weten dat uw lading de eindbestemming in perfecte staat bereikt. Aan de waarborging hiervan hechten wij dan ook grote waarde. Graag lichten wij u een aantal aspecten toe over onze kwaliteitsborging.

Altijd een gekwalificeerde koerier

Ons mensenwerk begint met de koerier of koeriers die uw zending ophalen en afleveren. Al onze koeriers moeten jaarlijks verplicht een VOG overleggen. Ook werken wij uitsluitend met ervaren mensen. Elke koerier heeft tenminste 5 jaar een rijbewijs en voltooiden een interne opleiding en assessment. Ook leggen zij een examen af op ons kantoor in Dordrecht. Pas hierna worden zij door onze koeriersdienst ingezet voor onze klanten. Middels klantevaluaties worden hun prestaties continu bijgehouden.

Koerier met geheimhoudingsplicht

Voorafgaand aan indiensttreding of opdrachtverlening tekent elke koerier een stringente NDA. Zo stellen wij zeker dat alles dat zij zien en horen in goed vertrouwen bewaard blijft. Hiermee bieden wij u ook aanvullende zekerheid indien uw lading wordt geïnspecteerd. Dit kan nodig zijn voor het passeren van gesloten grensovergangen om zeker te stellen dat de inhoud van de lading overeenkomt met de vrachtbrief.

Volledig verzekerd

Vanzelfsprekend is uw lading volledig door ons koeriersbedrijf verzekerd vanaf het moment dat wij deze van u in ontvangst nemen, tot het moment dat deze veilig is aangekomen op de plaats van bestemming. Standaard zijn goederen verzekerd tot een maximaal bedrag van € 25.000,-. Ook vragen wij u altijd of uw zending kostbaarder is en zijn zo nodig in staat om binnen enkele minuten bij te verzekeren tot het gewenste bedrag.

Veilige vervoersmiddelen en menselijk gedrag

Al onze voertuigen zijn uitgerust met tenminste alarmklasse II. Ook zijn enkele van onze bestelbussen uitgerust met speciale anti-diefstalsloten (deadlocks). Is uw zending kostbaar en/of diefstalgevoelig? Dan hanteert ons koeriersbedrijf een speciaal protocol. Hierin wordt het vervoersmiddel nooit zonder (camera)toezicht gelaten. Middels deze en andere protcollen voorkomen wij diefstal.

Nooit overladen

Wij bezorgen belangrijke goederen  altijd met hetzelfde voertuig op de eindlocatie. Daarmee worden uw goederen nooit tussentijds overgeladen van het ene voertuig in het andere. Zo voorkomen wij blootstelling aan onveilige situaties en verhogen wij de algemene veiligheid.

Aanvullende maatregelen en vragen

Op deze pagina benoemen wij slechts een aantal van de maatregelen en waarborgen die wij dagelijks hanteren. Zowel onderweg als vanuit het kantoor van ons koeriersbedrijf in Dordrecht. Heeft u vragen over waarborgen? Laat het ons weten, wij beantwoorden ze graag. Bel nu naar 078-6450864, of vul ons contactformulier in.